Tuesday, January 6, 2009

BAHUL MIAMBAT-AMBAT (BERBALAS PANTUN)

Ini adalah salah satu contoh sesi berbalas pantun yang mana Enuvung memohon maklumbalas daripada komuniti rungus untuk bersama-sama memajukan Kesusateraan Momogun Rungus. Ajakkan Enuvung telah diterima oleh 2 orang iaitu Jahudi dan Joe Byne. Ikuti sesi berbalas pantun ini.

Enuvung 

Hilod lapai poidtuluhung
Gumizak poidkodim
Sakag kavagu kano miirung
Poingkakat toindolongozon molohing

Batad piababo dimuli oku
Penuhu hilod tagad noumo
Ilopong ku iti longon ku
Rumamit di miring oho

Jahudi 

Silo kud tongkulapai 
Om kinodim kodim oku
Mongodim pogi yadi 
Mogihim pisompuru

Batad puru gondingon
Om linapak pidsalaon
Amu balun ligohon
Ong tulun borontuwilan

Joe Byne

Lapai to timpak buluntung
Om mongodim-kodim vokon
kodim dot miitung-itung
miampai miirung kobvontugan

Batad palang Tapaqo
Oviton sid timpak gumantung
Sakag borontuvilan antado
sazoton di enuvung


Enuvung 

Vongi di mondovungu
Vongi monorimbukou
Tomon ma di Enuvung
Pazazad tungkus di odu

(Ohigak yi Enuvung pazazad tinungkusan ddi odu aki)


Biris di togkol laid, tadjung di tinggol vagu 
Tirisan di aki Rungsud, turunan di aki Rungkud
Hodi dazang sid burunai, alo yi Enuvung sid magabai
Momulandai konopuan, mogkulapai koburulan
Nga patazas dit ondoi dau, patabul dit inggid mala
Itazas sidi obpinai, itabul sidi antas pusod
Amu tumanus imuhun, tida lumihong upaza
Imuhun ma di oduku, upaza ma di aki za.

( Koturunan di Rugsud sino ie, yi Enuvung sid kosoduai nga kakal ie andaman ot inantadon dau om asamod/ozi e dot rungus om kiusaha supaya amu tumagak it kebudayaan>kiinginan dau, it supaya it seni & budaya varo gama manaud sampai kolombus sid sukod vagu. Iti no ot bukti samod dau sid Rungus)2 comments:

Franelya Lizendra said...

Teruskan usaha memertabatkan Bahasa Dusun!
Kami di http://1dusun.blogspot.com sentiasa menyokong usaha anda.

Opikil Atut Vingolon said...

Duo yagung giringong
Mada oku piari
Vantazan sopuk po mang
Don solinggonon

Bogong di potiyukan
Sinumuvang dot tuod
Noko suruvot oku
Indoson ku ong otoluod