Sunday, January 4, 2009

BAHUL 3 (PANTUN)

BAHUL KESO

Ondoi-ondoi sogondoi Inggid-inggid soginggit

Ondoi dot piromitan Om inggid dot pikahangan
Ponoduvon tonobon ponupaon lidopon 
Runduk di mali-tali om raboi di ponjuhuton 
Podturus po kamagi Puunjaro mosilou 
Kotimpa mongurali Om kaampot kologizau 
MAKSUDNYA : Polombuso banal inot gamaon nu dinot avantang dino
BAHUL DI:Mongunsazo Mosukud BAHUL KODUVO 

Singgarai ku binandus 
kosunggu dot tinggorud 
Kosunggu do tinggorud sangadau moron-goron 
Popihozo ku i madi mozo yawan tumangob 
MAKSUDNYA : Terpaksa mengalah supaya masalah boleh selesai
BAHUL DI: Ekodo Sait BAHUL KOTOLU 

Sian di uriposon 
Sangadau muog-uog 
Kohondom turu naku 
Do vusak di bonsision 
MAKSUDNYA : Olungui tu kohondom dit sovoon dau
BAHUL DIH : Mongunsazou Mosukud BAHUL KA'APAT 

Tonomo tobu buntul 
Tonomo timbang waig 
Ikito no o miontok 
Tu sompi obuntul-buntul 
MAKSUDNYA : Pasangan yang sepadan- sama2 gedempol
BAHUL DIH : Amancha Masilun BAHUL KOLIMO 

Palambag pinidsala 
Bolit pinopiontok 
Apadsala ba adi 
Ong ikitoot kopiontok. 
MAKSUDNYA : Pasangan yang tidak serasi
BAHUL DIH: Dinondila Masilun BAHUL KO'ONOM 

Agad kou kalu-kalu 
Andaha do nabalu 
Ong dikau no do ginawo 
Nga duo kito no matai Pomintal Rumunsai 
MAKSUDNYA : Ong ingin kono banal, misavo kito sampai pimpatai 
Bahul dih : Maralap Majahan 


BAHUL KOTURU
 
Sulok-sulok kawasi 
Sulok bawang guntomon 
Nokototomon oku 
Tu noontok ku it tawasi 
MAKSUDNYA : Saya sangat bahagia kerana dpt bini cantik
Bahul dih : Maralap Majahan 


SUMBER MAKLUMAT : JAHUDI MASILUN, LAHAD DATU-KG.INDARASON DARAT, KUDAT. No comments: