Tuesday, November 4, 2008

YOKU NOH OH ENUVUNG RUNGUS

Songkuro pongingi-ngimot nu doho o Anakvagu..
Yoku noh enuvung dikou, o enuvung do rungus,
Kumovili kopo ma nga kakali mimpupu ko doho
Okuro ong opondou po mah o mato, tu..
Binahang vuros om tinan ku banal ko mad ko saraminKadungko mamanu oku,
Ihtokis ku no iti hakodku om tinanku
Supaya amu imot oku tulun
Sabab ih korondovionku banal ko a'kirad mad ko ulun vokon
Om inurug oku dih Aman(Kinoringan) yadkiti kuasa  
Bang mamanau oku pointongkop pomogunan mad no ko gonit
Ih lapap hakodku mad ko Momoris
Mongking-longking iti Lungkaki hakodku
Kadung manau-panau sid putanaon..


Soira oku poinsamung di riniba po mah vokon
Higilan ku no arong iti vurosku,
Gumikol oku noh sid ongo avu,
Om arabanku noh iti tobuk ku do hogis
Supaya kamung oku dioti, 
Bang tumulung oku no di kosusaan diti bangsa ku
Dit soira do monombitil..
Lagkason ku no iti tinimbuku tobuk ku
Poinsakai no iti tobuku ku tu otohugi barat
Pointongkop no iti tobuku ku sid putanaon
Poinsuni no oh tanom do kakanan di bangsa ku
Oh Bangsaku.. Onuvo dikou
Songkuru ruol po ma topot ih ranzatku amu munsoPoingkuro po mah dot Enuvung oku poh ma
Topot ih ginavo ku, ih guvasku mintadua
Sid Minamang'un diti pomogunan
Oh inono i kinoringan di kumuasa sokoviai
Tu yi Aman no minongurug doho..
Ino pogi...
Iti sukud ku itahak ku sidi Aman
Iti tinan ku bangsa ku no sanganu
Ong ih buntung sumanganu doho tu ih samodku sid bangsaku,
Hondomo okuno dikou sampai a'tanus iti pomogunan..Rinait Enuvung Manisa4 comments:

HARNOT said...

Enuvung manisa,
banal ko osindak..olawa..
Banal koh avantang iti usaha nu memelihara warisan kebudayaan momogun rungus om kasip oku insan tadau kadapat ko pengiktirafan mantad unisco (naku eri)popoh jadi iti kebudayaan rungus yadko rinaiit iti sebagai iso warisan dunia (termasuk no it kebudayaan vokon dot rungus boh)..kasip oku, it kinoruhangan vokon nga obangga dikau atas usaha murni nu memelihara om patag tongo warisan kebudayaan rungus..mungkin dot varo noh ot MUZIUM nu kondiri..jadi apatut ino posugulon nu kuma kerajaan supaya nga owujud iso ot MUZIUM MOMOGUN RUNGUS ditokou kondiri om paling avantang no ong yinkakat silod somok dot motunggong atau pinavantai..pendapat ku saja boh)..
insan poh vagu momoros oku banal koh obangga oku tu varo ot anak rungus berpandangan jauh vad ko ikau..yoku om kinruhangan akan terus menyokong dino usaha murni nu..

Regards,
HARNOT

Puteri (Enuvung) Manisa said...

Tobinai ku Harnot..

Torima kasih kanangan ko ino komen om cadangan nu banal ko kiharati banal sid doho.. banal ino, yoku banal ko manamod oku banal diti warisan nenek moyang ditokou diti. Iri cadangan nu diri avantang baiko manambah oku dot iti hal ong obuli varo umpug mewujudkan muzium seperti yang tobinai Harnot impikan atau harapkan.. jadi mad ko yoku diti merupakan Karyawanis atau Biduandanita kanto boh pongoritan.. ong obuli icadang sid piumpugan 20hb Disember 2008 nanti dot kanangan ko hal diti. Okon ko kuran, ogumu potensi dari segi diperniagakan iti kebudayaan warisan tokou diti ong otopot no. contohnya Novel, Perfileman dan sebagainya. Kalau diperhatikan Filem Sabahan yang dikeluarkan sejak akhir-akhir ini sangat memalukan saya. filem yang ditunjukkan tidak menunjukkan identiti bangsa kita yang sebenar malah membuat saya malu kalau saya tayangkan kepada kawan2 semenanjung sini.

Antara yang perlu kita perhatikan adalah seperti :

1.Kesusateraan lisan.
Tangon, Bahul om Sundait. mungkin kita boleh buat Novel, buku cerita, lawak jenaka (Seperti keluaran Yongkol-ongkol sebelum ini), Gambar Lukisan dan Grafik, Perfileman yang secara bersiri, Kartun dan sebagainya.
2. Kebudayaan dan Kesenian.
Kraftangan, Kebudayaan Rungus dsb. Yang ini sudah mula diusahakan oleh bangsa kita dari segi Pelancongan, perniagaan. Perlu didokumentarikan hal ini saya rasa.. bukan itu sahaja banyak lagi yang mungkin saya tidak dapat fikirkan.
3. Tempat bersejarah.
contohnya Tanjung Mengayau, dan ada orang cakap kawasan yang ada panding, orang nobutapa masih ada lagi perlu dikenalpasti dan dipelihara tempat-tempat itu dan sebagainya.

Torima kasih ka vagu..
Enuvung Manisa

Lefrin Musli said...

Kunsapatan bahagi ko iti ongo sumber pelajaran blog nu obpinai,Enuvung Manisan..Teruskan Usaha..varo komen ku tentang t ritan dot Ri'nait dt,rinait merupakan eso roeton dit hiza dot varo upacara kodori dot Rungus yad ko,"moginum atau Monguntu,atau Mamasi"atau mamapak,ko Mangaraha,Rinait diti varo ritan dot rinait dang pomosizan,it amu kavasa dot susuzan ong it kepercayaan kodori,ino ogi it rinait longoi kavasa e,yad ko Rinait dot Tondozon,yad ko Tangon nga dalam bentuk rinait,..aso komen ku pasal t dikou rinait diti sebap mungkin iti rinait Rungus Moden,di kou kondiri..manahak oku contoh tokudik it ritan rinait Tondozon"Varo pong it minaggatas sino pong it minodlodi,minonondiw dot nansapan minangabai dot nohudan,Tungubai ni mulau-sulau omulai ni milang elang,Tumudung it minadgatas Lumuhuk it minodlodi,koezap dit hogis hogis kogonop dit luha luha,Koizap dit rombituon kogonop dit Raging avan,Singgol noi minoingkakat, bilid noi minongundihi,muli no dot tinongkob malik no dot linamin,mangakan pokam kohondom,mongotup po kam kokiro"..rontob yad dt..Terima kasih obpinai..Teruskan usaha..GBU.

Lefrin Musli said...

Lagu Tradisi Rungus(Rogima).

Sagana mang misompipil
sogonop mang misongiras,
misompipil ma di adau
misongiras ma di Sidang
Sunsui ko pompod Baraton
Lontoi kou timpak Ributon
Torontog kou dot Mongogom
Zorimbal kou dot monudung
Luzung kou sitid ontolob
Tunau kou sitid Umbigo
Huzad kou dot Linungkava
Lagkas kou dot Suroviton
Tu amu kou kama Tumongob
om tidak ka ilong Lumohod
atagak mi dapu laid
olongit mi rintip buvai....

Sama2 belajar toku.